'); fbq('track', 'PageView'); &ev=PageView&noscript=1"/>

Handelsbetingelser

 

Handelsbetingelser (salgs- og leveringsbetinger) for køb ved Skjern Håndbold

 

Sæsonkort 2023/2024

Sæsonkort på abonnement - læs mere her 

 

Dette kort giver adgang til Skjern Håndbolds hjemmekampe i Skjern Bank Arena, i sæsonen 2023/24.

Sæsonkort giver adgang til:

Kortet giver IKKE adgang til følgende kampe - men sæsonkortholdere har forkøbsret til nedenstående kampe: 

Private kortholdere har flg. fordele:

Betingelser i forhold til ekstraordinære situationer:

Ekstraordinære situationer kan gøre at Skjern Håndbold ikke kan opfylde ovenstående. I så fald vil vi informere løbende via vore nyhedsbreve om evt. ændringer.

Særlige restriktioner fra myndighederne kan medføre at vi skal ændre salplaner, og dermed vil man blive placeret på anden plads i Skjern Bank Arena end sit sædvanlige sæde.

Kommunikation

Al kommunikation sker via mail. Billetsystemet er baseret på mail, hvorfor det er et krav at man som kortholdere har en mailadresse tilknyttet sin konto. Samme mailadresse benyttes til nyhedsbreve.

I forbindelse med konkurrencer, annoncer o. lign. offentliggøres navne på vindere/kortholdere. Ligeledes anvendes billeder taget i forbindelse med hjemmekampe til kommercielt brug.

 

 

Billetkøb

Aftaleindgåelsen: Købsaftalen er underlagt dansk rets almindelige regler.  Aftalen er først bindende for begge parter, når Skjern Håndbold har registreret og modtaget betaling. I henhold til ”Lov om visse forbrugsaftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a” er køb af billetter ikke omfattet af fortrydelsesretten.

Pris: Alle priser på shop.skjernhaandbold.dk er inklusive 25 % dansk moms. Der tages forbehold for afgift ændringer, udsolgte varer o.l..

Billetkøb: Billetter kan købes kontant eller via Dankort i Skjern Håndbolds administration eller via shop.skjernhaandbold.dk. Ved køb oprettes du i billetsystemet som kunde, og afgiver personlige oplysninger som navn, bopæl, e-mail, oplysninger om betalingskort ect. For at afslutte køb af billetter skal du godkende nærværende handelsbetingelser. Billetkøbet er underlagt dansk rets almindelige regler. Retten i Herning er værneting. 

Behandling af personoplysninger: Ved køb oprettes du i billetsystemet som kunde, og afgiver personlige oplysninger som navn, bopæl, e-mail, oplysninger om betalingskort ect. Disse oplysninger videregives aldrig til tredjemand. Telefonnummer og e-mail bruges i forbindelse med uoverensstemmelse eller lignende således, vi altid kan give den bedste service. 

Levering: når du køber dine billetter via shop.skjernhaandbold.dk modtager du din billet via e-mail hurtigst mulig. Hvis du ikke har modtaget en e-mail med din billet inden for 24 timer efter gennemført køb, skal du rette henvendelse til Skjern Håndbold via helle@skjernhaandbold.dk

Betaling: Du kan betale din billet med Dankort og Visakort. Al kommunikation mellem dig og shop.skjernhaandbold.dk sker krypteret. Der er derfor ikke andre, som kan se dine kontooplysninger. Dine kontooplysninger sendes direkte til Nets Danmark A/S, og Skjern Håndbold gemmer ikke kontooplysningerne.

Administrationsomkostninger: Der betales et billetgebyr på minimum DKK 15,- pr. billet. Alle priser er inklusiv eventuel moms og afgifter.

Billetten: Billetten med den påtrykte stregkode er dit adgangsbevis til det pågældende arrangement. Billetten er kun gyldig, såfremt stregkoden er aktiveret. Stregkoden accepteres kun én gang. Billetten kan derfor ikke anvendes flere gange. HUSK at det ifølge ”Lov (2007-05-23 nr. 458) om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer” er forbudt af opnået fortjeneste gennem videresalg af billetter. Det er muligt at scanne din billet elektronisk. Gyldig billet skal dermed fremvises på mobiltlf. ved indgangen, hvor kontrollører scanner din billet.

Gyldighed: Det er vigtigt, at du behandler din billet som et værdipapir, og sikre dig mod at den kopieres eller udskrives flere gange. Er der printet flere kopier af billetten, er det kun den billet, der scannes først, som giver adgang til arrangementet – de øvrige kopier er ugyldige.

Bortkomst: Har du mistet din billet eller er stregkoden blevet ulæselig, kan du til enhver tid få udstedt en ny billet, via linket i den tilsendte ordrebekræftelse. Den nye billet vil have en ny stregkode, mens den bortkomne billet bliver annulleret og er herefter ugyldig. Hvis du har mistet din ordrebekræftelse kan Skjern Håndbold mod gebyr udstede en ny billet. Gebyret for genudskrivelse af en bortkommen billet er DKK. 15,- i administrationsgebyr. Når en genudskrivning er gennemført, er det ikke muligt at fortryde genudskrivningen, da den oprindelige billet er annulleret.

Ændring af arrangement: Ændring af et arrangement kan ske indtil 48 timer før oprindelig afholdelse. Der er her typisk tale om ændring af spilletidspunkt herunder dato og tidspunkt for et håndboldarrangement. Ændringerne kan ske som led i aftaler mellem den turneringsansvarlige og et givent medie. Ændringer i datoen, tidspunkt, spillested, delvis gennemførelse af arrangementet m.v. er ikke en aflysning, og pengene refunderes ikke ved ændringer. Ændring af et arrangement meddeles via den ved købet oplyste e-mail (hvis du er oprettet som kunde i forbindelse med købet) samt på skjernhaandbold.dk

Ombytning eller refundering: Billetter kan ikke ombyttes til andre prisgrupper eller andet arrangement. Billetter refunderes kun i tilfælde af aflysning.

Aflysning: Et arrangement er aflyst, hvis det ikke gennemføres. Aflysning af et arrangement meddeles via den ved købet oplyste e-mail samt på skjernhaandbold.dk. Ved aflysning refunderes billetprisen automatisk, og beløbet indsættes på det anvendte betalingskort indenfor 8 hverdage. Hvis arrangementet er købt kontant, skal du henvende dig til Skjern Håndbolds administration for at få beløbet refunderet. Betalingsgebyret og billetgebyret refunderes ikke. Bemærk Skjern Håndbold forbeholder sig retten til ikke at refundere køb, såfremt aflysning sker på grund af force majoure.

Reklamation: Enhver form for reklamation, der vedrører selve arrangementet, skal rettes direkte til Skjern Håndbold.

ODR: Klik ind på EU's digitale platform ODR via dette link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Forbehold: Skjern Håndbold forbeholder sig ret til at annullere udstedte billetter mod tilbagebetaling af billetternes pris samt gebyrer. Skjern Håndbold tager forbehold for fejl i oplysninger om arrangementer herunder priser, spillested, dato, tidspunkt m.v. samt for udsolgte arrangementer. Skjern Håndbold er alene ansvarlig for billetkøberens eventuelle direkte tab, såfremt ansvar er idømt efter dansk rets almindelige regler.

Fotografering og optagelser: Fotografering og optagelser finder sted ved alle arrangementer og anvendes kommercielt.

Kontakt os: Har du spørgsmål til din ordre eller andet, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 9680 2130 eller mail helle@skjernhaandbold.dk.

Handelsbetingelserne er opdateret pr. 26.04.2019

 

Privatlivspolitikken

 

Når du bestiller billetter på Skjern Håndbolds webshop, har vi brug for følgende oplysninger:

Navn
Adresse
E-mail
Telefonnummer

Vi indsamler og behandler dine oplysninger med det formål, at kunne levere dine købte produkter til dig. Samtidigt opbevarer vi også dine oplysninger, for at kunne komme i kontakt med dig. Det kunne være i forbindelse med flytning af kampe, relevant information i forhold til sæsonkort eller anden vigtig information.

Når du opretter en konto, opretholder vi denne i Skjern Håndbold. Vi opretholder kontoen hos vores nuværende kunder af hensyn til brug af vores webshop samt udsendelse af vigtig information. Hos tidligere kunder opretholder vi fortsat kontoen efter oprettelsen, af hensyn til at gøre processen for fremtidige køb så let som muligt for vores kunder på webshoppen.

Dine oplysninger opbevares sikkert og fortroligt elektronisk, med begrænset adgang i kontrollerede faciliteter. Vi gennemgår løbende vores håndtering af brugeroplysningerne for hele tiden at kunne opbevare disse så forsvarligt som muligt.

Administrationsmedarbejderne i Skjern Håndbold har adgang til brugeroplysningerne. Samtlige medarbejdere hos Skjern Håndbold er bevidste om ansvaret i forbindelse med håndtering af disse oplysninger. 

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre, med mindre vi er forpligtet til det efter lovgivningen eller en retlig afgørelse, hvis der er relevant i forhold til lovovertrædelser og efterforskning heraf, eller i andre tilsvarende situationer, hvor væsentlige grunde taler for, at vi videregiver oplysningerne.

Vi videregiver aldrig dine oplysninger til brug for markedsføring eller andre kommercielle formål.

Du kan anmode om at få slettet din egen konto ved at skrive til helle@skjernhaandbold.dk hvorefter vi sletter eller anonymiserer alle oplysninger om dig, som vi ikke er retligt forpligtet til at opbevare.

Efter persondataloven har du nogle rettigheder som registreret person. Du kan anmode om indsigt i, hvordan Skjern Håndbold behandler oplysninger om dig, samt hvilke oplysninger vi behandler. Du kan få berigtiget urigtige oplysninger og suppleret ufyldestgørende oplysninger, og du kan anmode om, at vi sletter oplysninger eller begrænser behandlingen, og du kan gøre indsigelse mod vores behandling af oplysninger om dig. Disse rettigheder har du ifølge Persondataloven, og henvendelser i forbindelse med dette bedes rettes til Skjern Håndbold via mail sascha@skjernhaandbold.dk.

Du har også ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af oplysninger om dig. Du kan finde yderligere informationer herom på www.datatilsynet.dk.  

Du har ligeledes ret til at klage over dit køb. Henvendelser herom bedes også rettes til Skjern Håndbold via mail helle@skjernhaandbold.dk

 

Enhver mulig tvist mellem Skjern Håndbold og kunden afgøres under dansk lovgivning.

Denne privatlivspolitik er opdateret og gældende fra d. 3. oktober 2018 kl. 12:00

 

 

Venlig hilsen

Skjern Håndbold